Foto: Visit Oppdal
12. november 2021
Kommunale saker

Bruk av Friluftsloven § 35 i stamløypenettet

Kommunestyret har vedtatt å ta i bruk friluftsloven § 35 ovenfor utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT).

Vurdering
Kommunedirektøren står ved, og har tidligere anført, at regulering av stamløypenettet er den løsningen som gir mest forutsigbarhet i skiløypearbeidet. Som nevnt i saksopplysningene er dette imidlertid en tidkrevende prosess som ikke løser avtaleproblematikken på kort sikt, og særskilt ikke for inneværende sesong. Friluftsloven § 35 kan ikke brukes på generell basis, og skal fortrinnsvis brukes der det kun er et mindretall av grunneiere man ikke lykkes å inngå avtale med. Som det heter av bestemmelsene, må man forsøke aktive forhandlinger med grunneier og gjøres en rekke vurderinger før vedtak kan fattes. Sammenlignet med å regulere et areal, endres ikke arealformålet gjennom bruk av friluftsloven § 35. Det gis kun en rett til å preparere skiløyper, og eventuelt merke og gjennomføre enkel tilrettelegging der det eventuelt er behov.

I de tilfellene hvor kommunedirektøren ikke lykkes med å inngå frivillige avtaler, og hvor det ikke foreligger enn vedtatt reguleringsplan i stamløypenettet, kan friluftsloven § 35 bli brukt.

Reguleringsarbeid

  • Arbeidet med reguleringsplan for Stølen – Fjellskolen – Vora gjenopptas umiddelbart.
  • I Gjevilvassdalen fortsetter arbeidet med reguleringsplan og det vil ikke bli tatt stilling til bruk av friluftsloven § 35 før dette arbeidet er ferdigstilt.

Viser til saksfremlegg til kommunestyremøtet 7. oktober 2021.


Se flere artikler

Se alle artikler
17. desember 2021
Ny organisering av skiløypearbeidet i Oppdal

Et enstemmig kommunestyre foreslo i dag ny organisering av skiløypenettet i Oppdal.

Les mer
1. desember 2021
Relansering av Oppdal Hytteforening

Oppdal Hytteforening er kampklare med nye koster i styret, nye vedtekter, ny infrastruktur, ny nettside og ny visuell profil.

Les mer
26. november 2021
Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene!

Fritidsinnbyggere, grunneiere og fastboende står sammen i kampen for å redde en unik seterdal. Støtt arbeidet med å få skiløypa tilbake på Gjevilvassvegene.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..